... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

AKTIVITY VYKONANÉ OBČIANSKYM ZDRUŽENíMPRO KOM o.z. odvodené od slova Prokomunity ( pre komunitu - spoločnosť) bolo zapísané do registra  1.3.2003 za účelom možnosti pomáhať zlepšovať a zveľaďovať život. Prvotné aktivity boli zamerané na granty a dotácie z fondov Slovenskej republiky, ale hlavne z fondov Európskej únie. Máme za sebou veľa schválených projektov pre štátne zariadenia, ale aj súkromný sektor. Postupne sa tým a pôsobnosť rozrastala až do dnešnej podoby a formy, kde sa už okrem pôvodných aktivít zaoberáme od roku 2007 ekonomickými a právnymi službami aj pre firmy a obyvateľov Slovenskej Republiky. Sme hrdí na to, že naša práca pomáha ľuďom, dokonca aj tým, ktorí by si inak pomôcť nevedeli. V rámci nášho sociálneho programu poskytujeme poradenstvo aj vybraným ľuďom, ktorí si nemôžu služby dovoliť a preto im ich poskytujeme bez nároku na odmenu. Prostriedky zarobené našou činnosťou slúžia na náš chod a prácu a v rámci našich ďalších aktivít slúžia na rozvoj lepšieho života na Slovensku.

ZOZNAM AKTIVÍT ZDRUŽENIA

Obsah aktivít pripravujeme...


prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému