... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

SLUŽBY PRÁVNEJ KANCELÁRIE


Právo pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou a zákonmi.“ (§1 ods. 1 Zákona o advokácii). Naša právna kancelária poskytuje komplexné právne služby na celom území SR vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:


V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne poradenstvo.


prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému