... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

AUTORSKÉ PRÁVO


  • právne poradenstvo v oblasti autorského práva podľa Autorského zákona,
  • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Autorského zákona, najmä zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvySpäť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému