... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

DEDIČSKÉ PRÁVO


  • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
  • zastupovanie v dedičskom konaní
  • dedenie, zákonní dedičia a vydedenie



Späť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému