... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO


  • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach medzinárodného práva rodinného, občianskeho, obchodného, pozemkového a autorského
  • zastupovanie vo vybraných konaniach, ktoré sa spravujú aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami
  • vypracovanie alebo kontrola vybraných druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom
  • vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkomSpäť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému