... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

PRACOVNÉ PRÁVO


  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaníSpäť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému