... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

RODINNÉ PRÁVO  • bezplatné právne poradenstvo v rodinnom práve
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine
  • vypracovanie alebo kontrola rodičovských dohôd o zverení, výžive a úprave styku s maloletým dieťaťom,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine, najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní
  • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
  • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
  • rozhodovanie rodičov vo veciach maloletého dieťaťa
  • rozchod rodičov a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, výživné a úprava styku)
  • zverenie mal. dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov


Späť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému